Doç. Dr. Zerrin Boyacı

Doç. Dr. Zerrin BOYACI

 
Adı Soyadı: Zerrin BOYACI
Doğum Tarihi: 14 Mayıs 1970
Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

Lisans: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987 – 1991
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991 – 1993
Tıpta Uzmanlık: Kocaeli Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Kliniği 1996 – 2000

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı

Medializasyon Larengoplastide Alloplastik Materyal Kulllanımı, Kocaeli, 2000
Prof. Dr. Haluk Özkarakaş

Görevler

Pratisyen Hekim: Tirebolu Devlet Hastanesi Acil Servisi 1993 – 1994
Pratisyen Hekim: Giresun Devlet Hastanesi Acil Servisi 1994 – 1995
Arş. Gör. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB & BBC AD 1996 – 2000
Operatör Doktor: Çamlıca Hayat Hastanesi KBB Kliniği 2000 – 2001
Operatör Doktor: Kocaeli Bölge SSK Hastanesi 2001 – 2001
Operatör Doktor: Özel Kadıköy Hastanesi – Acıbadem Hastanesi 2002 – 2006
Operatör Doktor: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006 – 2007
Yardımcı Doçent Doktor: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 – 2015
Doçent Doktor: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016 – Halen

Yurtdışı Deneyim

Mayıs-Haziran 2005 Stanford University School of Medicine Department of Otolaryngology-Head & Neck Surgery

Yönetilen Doktora Tezi

Bilateral Osteotomi Yapılan Primer Septorinoplasti Hastalarında Open Roof’un Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
Arş.Gör.Dr. Ozan Özdemir,2013

İdari Görevler

Arş.Gör.Dr. Hakan Kara Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği, 2011

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Türk Kulak Burun Boğaz Vakfı
Fasyal Plastik Cerrahisi Derneği
Türk Rinoloji Derneği
Türk Tabibler Derneği

Ödüller

Poster 2.lik Ödülü: A.Ateşpare, Ö.Çelik, Z.Boyacı, H.Kara, Ç.Vural, A.Midi, “İnsan amnion zarına ve Surgicel’e sarılmış, doğranmış otolog kıkırdağın viabilitesinin karşılaştırılması: Deneysel çalışma”, 10. İnternational Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress, Ankara, Türkiye, April 26-28, 2012 Abstract Book 65-66pp.

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. O.Celik, Z.Boyaci, A.Atespare, O.Develioglu, C.Karaca, E.Caglar, C.Vural, “The effect of duration of merocel in glove finger with tetracaine solution on septoplasty morbidity.” The Journal of Craniofacial Surgery, 2013 Nov;24(6):1931-1934.

A2. Z.Boyaci, O.Celik, A.Atespare, O.Koca, “Conservative Costal Cartilage Harvest to be Used For Revision Septorhinoplasty:A Simple Technique”, The Journal of Craniofacial Surgery, 2013, May;24(3):975-977. (B1, 10. İnternational Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress, Ankara, Türkiye, April 26-28, 2012’de sunulmuştur.)

A3. O.Celik, A.Celik, A.Atespare, Z.Boyaci, S.Celebi, T.Gunduz, F.B.Aksungar, K.Yelken, “Voice and Speech Changes in Various Phases of Menstrual Cycle”, J.Voice, 2013, Sep;27(5):622-626. (B4, 10. İnternational Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress, Ankara, Türkiye, April 26-28, 2012’de sunulmuştur.)

A4. O.Celik, Z.Boyaci, K.Yelken, A.Atespare, S.Celebi, O.Koca, “Septorhinoplasty with spreader grafts enhances perceived voice quality without affecting acoustic characteristics”, J Voice, 2012, Jul;26(4):493-495. (E7, 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve BBC Kongresi, EP127, Antalya, Türkiye, 27-31 Ekim 2010’de sunulmuştur.)

A5. N.Sariman, O.Koca, Z.Boyaci, E.Levent, A.C.Soylu, S.Alparslan, A.Saygi, “Microscopic bilateral posterior cordotomy in severe obstructive sleep apnea syndrome with bilateral vocal cord paralysis”, Sleep Breath, 2012, Mar;16(1):17-22.

A6. H.Tanyeri, Z.Boyaci, “Reduction of the inferior turbinates with a Microdebrider”, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 2008, Mar-Apr;18(2):69-73. (E16, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4-9 Ekim 2003’de sunulmuştur.)

A7. E.Ustundag, A.C.Kaur, Z.Boyaci, G.Keskin, O.Aydin, “Combined use of histopathology with touch smear cytology in biopsies of the larynx”, Eur Arch Otorhinolaryngol, 2006, Sep;263(9):866-871.

A8.  E.Ustundag, Z.Boyaci, G.Keskin, A.Kaur, H.Ozkarakas, “Soft tissue response of

the larynx to silicone, Gore-Tex, and irradiated cartilage implants”, Laryngoscope, 2005 Jun;115(6):1009-1014.

A9. O.Aydın, E.Ustundag, Z.Boyaci, B.Muezzinoglu, “ Skin metastasis: an unusual

localization from laryngeal carcinoma”, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 2004;12(3-4):103-106. (B7, Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Toplantısı, Ankara, Türkiye, 1-4 Haziran 2000’de sunulmuştur.)

A10. G.Keskin, Z.Boyacı, E.Ustundag, A.Kaur, A.Almac, “Use of polyethylene terephthalate and expanded-polytetrafluoroethylene in medialization laryngoplasty”, J.Laryngol Otol. 2003, Apr;117(4):294-297.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

B1. Z.Boyacı, Ö.Çelik, A.Ateşpare, Ö.Koca, “Revizyon septorinoplastilerde kullanmak için konservatif kostal kartilaj alınması”, 10. İnternational Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress, Ankara, Türkiye, April 26-28, 2012 Abstract Book 67pp. (A2, The Journal of Craniofacial Surgery, 2013, May;24(3):975-977 yayınlanmıştır.)

B2. A.Ateşpare, Ö.Çelik, Z.Boyacı, H.Kara, Ç.Vural, A.Midi, “İnsan amnion zarına ve Surgicel’e sarılmış, doğranmış otolog kıkırdağın viabilitesinin karşılaştırılması: Deneysel çalışma”, 10. İnternational Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress, Ankara, Türkiye, April 26-28, 2012 Abstract Book 65-66pp.

B3. Ö.Çelik, A.Ateşpare, Z.Boyacı, N.Yener, Ç.Vural, “Nadir görülen dil kökü schwannomu: Olgu sunumu”, 10. İnternational Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress, Ankara, Türkiye, April 26-28, 2012 Abstract Book 37pp.

B4. Ö.Çelik, A.Çelik, A.Ateşpare, Z.Boyacı, Ş.Çelebi, T.Gündüz, F.B.Aksungar, K.Yelken, “Menstrüel siklüsün çeşitli fazlarında konuşma ve seste ortaya çıkan değişiklikler”, 10. İnternational Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress, Ankara, Türkiye, April 26-28, 2012 Abstract Book 50-51pp. (A3, J.Voice, 1-5pp, 2013, Sep;27(5):622-626 yayınlanmıştır.)

B5. E.Alnar, S.Karakaya, A.Midi, Z.Boyacı, Ö.Çelik, “Burkitt’s lymphoma of the tonsil; case report”, İnternational Pediatrics Medical Students Congress, İstanbul, Türkiye, May 14-17, 2009 Abstract book 101pp.

B6. A.Eren, E.Çaşkurlu, G.Çolak, A.Midi, Z.Boyacı, Ö.Çelik, “Basaloid squamous cell carcinoma of the larynx, case report”, İnternational Pediatrics Medical Students Congress İstanbul, Türkiye, May 14-17, 2009 Abstract book 91pp.

B7. Ö.Aydın, E.Üstündağ, Z.Boyacı, B.Müezzinoğlu, “Larenks Karsinomundan Kaynaklanan Nadir Bir Cilt Metastazı Lokalizasyonu”, Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Toplantısı, Özet Kitabı:105, Ankara, Türkiye, 1-4 Haziran 2000. (A9, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 2004;12(3-4):103-106 yayınlanmıştır.)

B8. A.Oğuz, İ.Koçak, M.İşeri, E.Üstündağ, Z.Boyacı, “Management Of Androphonia In Cerebellar Ataxia By Tyroplasty Type IV”, European Laryngological Society 2nd Congress, Roma, Italy, September 23-26, 1998 Abstract Book 50pp.   

C. Yazılan ulusal kitapta bölüm yazarlığı :

C1. Ö.Koca, Z.Boyacı “Spektrogram Fonetik Analiz” Editör: Doç. Dr. Ali Oğuz, Doç. Dr. Alp Demireller, Ses ve Ses Hastalıkları Kitabı s. 52-60. Ekin Tıbbi Yayıncılık, 1996.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. H.Kara, A.Ateşpare, Z.Boyacı, Ö.Çelik, N.Yener, Ö.Koca, “Tiroglossal duktus kisti primer papiller karsinom”, Maltepe Tıp Dergisi, Ağustos 2014;6(2):1-4. (E9, 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve BBC Kongresi, EP64, Antalya, Türkiye, 27-31 Ekim 2010’de sunulmuştur.)

D2. Ö.Çelik, Z.Boyacı, Ö.Koca, H.Kara, “Peryodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit (PFAPA) sendromlu bir olgu: Tonsillektominin tedavideki etkinliği”, Maltepe Tıp Dergisi, 2010;2(1):39-41. (E13, 31. Ulusal KBB Kongresi, EP24, Antalya, Türkiye, 28 Ekim-1 Kasım 2009’de sunulmuştur.)

 D3. A.Midi, Ö.Aydın, C.Çomunoğlu, Z.Boyacı, Ö.Peker “Basal Cell Adenoma of Salivary Gland; Cytologic Features And Differential Diagnosis” KBB-Forum, 2009;8(4):90-93. (E15, 17. National Congress of the Pathology, İstanbul, Türkiye, 8-13 September 2007’de sunulmuştur.)

D4. Z.Boyacı, E.Üstündağ, G.Keskin, H.Özkarakaş, A.Almaç, “Medializasyon Larengoplastide “Gore-Tex” Kullanımı”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 2000;38(1):17-20. (E21, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 18-22 Eylül 1999’de sunulmuştur.)

D5. G.Keskin, L.Karabaş, E.Üstündağ, Z.Boyacı, “Endoskopik Endonazal Dakriosistorinostomi”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 2000;38(2):80-83. (E21, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 18-22 Eylül 1999’de sunulmuştur.)

D6. E.Üstündağ, Z.Boyacı, G.Keskin, Ö.Aydın, “Sigara Kullanımında Tat Duyusu Değişiklikleri”, KBB Klinikleri Dergisi, 2000;2:15-18. (E22, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 18-22 Eylül 1999’de sunulmuştur.)

D7. E.Üstündağ, Ö.Aydın, Z.Boyacı, G.Keskin, A.Kaur, “Wegener Granulomatozis: Burun ve Paranazal Sinüs Bulguları”, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 1999;6(1):82-85. (E27, 24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23-27 Eylül 1997’de sunulmuştur.)

D8. E.Üstündağ, M.İşeri, G.Keskin, Z.Boyacı, A.Şengör, “Ventriküler Disfoni”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 1999;21(2):89-92. (E20, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 18-22 Eylül 1999’de sunulmuştur.)

D9. Ö.Aydın, Z.Boyacı, Ö.Koca, “Dil Absesi”, Kocaeli Üniversitesi Tıp Dergisi, 1997;2(2):43-44.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. A.Ateşpare, Z.Boyacı, “Revizyon septoplasti olgularında spreder greft kullanımı”, 11. Ulusal Rinoloji Kongresi,  P.., Antalya, Türkiye 16-18 Nisan 2015.

E2. F.Ö.Kaya, G.Sezgin, K.Zamanova, Z.Boyacı, S.Nalbant, “Nadir görülen otoimmun hastalıklardan relapsing perikondrit ve onun nadir eşlik ettiği FMF birlikteliği”, İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri P087, Sapanca, Kocaeli, Türkiye, 13-14 Mart 2015.

E3. H.Kara, A.Ateşpare, Ö.Çelik, A.Midi, D.Pınar, O.Özdemir, Z.Boyacı, Ç.Vural, “Amniyon zara sarılmış tek parça kıkırdak greftlerin ratlarda dorsal nazal augmentasyonda kullanımı”, 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, P451, Antalya, Türkiye 10-14 Ekim 2012.

E4. H.Kara, A.Ateşpare, Ö.Çelik, A.Midi, O.Özdemir, Z.Boyacı, Ç.Vural, Ö.Koca, “Amniyon zar greftlerin ratlarda dorsal nazal augmentasyonda kullanımı”, 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, S80, Antalya, Türkiye 10-14 Ekim 2012.
E5. Ö.Çelik, A.Ateşpare, Z.Boyacı, N.Yener, “Burkitt lenfoma benzeri nodüller diffüz karakterde atipik lenfoid infiltrasyon: Olgu sunumu”, 33. Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, P19, Antalya, Türkiye 26-30 Ekim 2011.

E6.  Z.Boyacı, Ö.Çelik, H.Kara, A.Ateşpare, Ö.Koca, “Nazal Ekspiryum Zorluğu İle Ortaya Çıkan Sfenokoanal Polipli Olgu”, 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve BBC Kongresi, EP76, Antalya, Türkiye, 27-31 Ekim 2010.

E7. Ö.Çelik, Z.Boyacı, K.Yelken, A.Ateşpare, S.Çelebi, Ö.Koca, “Spreader Greft Yerleştirilen Septoplastilerde Nazal Rezonans Değişikliğinin Akustik Analiz İle Değerlendirilmesi”, 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve BBC Kongresi, EP127, Antalya, Türkiye, 27-31 Ekim 2010. (A4, J Voice, 2012, Jul;26(4):493-495 yayınlanmıştır.)

E8. Ö.Çelik, R.Çubuk, A.Ateşpare, Z.Boyacı, O.Özdemir, Ö.Koca, “Kronik Otitis Medialı Hastalarda Kemikçik Zincirin Değerlendirilmesinde Sanal Otoskopinin Rolü”, 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve BBC Kongresi, SS81, Antalya, Türkiye, 27-31 Ekim 2010.

E9. H.Kara, Ö.Çelik, Z.Boyacı, A.Ateşpare, N.Yener, Ö.Koca, “Tiroglossal duktus kisti primer papiller karsinomu”, 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve BBC Kongresi, EP64, Antalya, Türkiye, 27-31 Ekim 2010. (D1, Maltepe Tıp Dergisi, Augtos 2014;6(2):1-4 yayınlanmıştır.)

E10. Ö.B.Fındık, F.Karadağ, Z.Boyacı, Ö.Koca, D.Tan, “Meniere hastalarında baskın affektif mizacın ve mizaç karakter özelliklerinin araştırılması”, 14. Bahar Sempozyumu Türk Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, Özet Kitabı:135, Antalya, Türkiye, 13-17 Nisan 2010.

E11. Ö.Koca, Ö.Çelik, A.Midi, Z.Boyacı, H.Kara, “Parotis Gland Onkositoması: Olgu sunumu”, 31.Ulusal KBB Kongresi, EP44,  Antalya, Türkiye, 28 Ekim-1 Kasım 2009.

E12. Z.Boyacı, Ö.Çelik, Ö.Koca, “İzole konjenital sağ alar kartilaj agenezisi:Olgu sunumu”, 31. Ulusal KBB Kongresi, EP26, Antalya, Türkiye, 28 Ekim-1 Kasım 2009.

E13. Ö.Çelik, Z.Boyacı, Ö.Koca, H.Kara, “Peryodik ateş, aftöz stomatit, yüksek ateş,

servikal adenit (PFAPA) sendromu olgu sunumu”, 31. Ulusal KBB Kongresi, EP24, Antalya, Türkiye, 28 Ekim-1 Kasım 2009. (D2, Maltepe Tıp Dergisi, 2009;39-41 yayınlanmıştır.)

E14. H.Umut, Z.Boyacı, T.Aksoy, A.Gerçek, S.Şimşek, N.Lüleci, “Septorinoplasti ve Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Ameliyatlarında Hipotansif Ajan olarak Magnezyum Sülfat Kullanımı”, 43. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Ek sayı TARD Özet Kitabı:38-39, Antalya, Türkiye, Ekim 2009.

E15. A.Midi, Ö.Aydın, C.Çomunoğlu, Z.Boyacı, Ö.Peker, “Basal Cell Adenoma of the Parotid Gland”, 17. National Congress of the Pathology, Abstract Book:115, İstanbul, Türkiye, 8-13 September 2007. (D3, KBB-Forum, 2009;8(4):90-93 yayınlanmıştır.)

E16. H.Tanyeri, Z.Boyacı, “Alt Konkanın Mikrodebrider ile Redüksiyonu”, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı:15, Antalya, Türkiye, 4-9 Ekim 2003. (A6, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 2008, Mar-Apr;18(2):69-73 yayınlanmıştır.)

E17. H.Tanyeri, Z.Boyacı, “Submukozal Uvulopalatofarengoplasti”, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı:204, Antalya, Türkiye, 4-9 Ekim 2003.

E18. Z.Boyacı, Ö.Koca, “Tonsillektomi sonrası gelişen peritonsiller abse gelişimi”,  26. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı:161, Antalya, Türkiye, 22-26 Eylül 2001.

E19. Z.Boyacı, E.Üstündağ, G.Keskin, H.Özkarakaş, A.Almaç, “Medializasyon Larengoplastide Gore-Tex Kullanımı”, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı:77-80, İzmir, Türkiye, 18-22 Eylül 1999. (D4, Türk Otolarengoloji Arşivi, 2000;38(1):17-20 yayınlanmıştır.)

E20. E.Üstündağ, M.İşeri, G.Keskin, Z.Boyacı, A.Şengör, “Ventriküler Disfoni”, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı:1184-1187, İzmir, Türkiye, 18-22 Eylül 1999. (D8, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 1999;21(2):89-92 yayınlanmıştır.)

E21. G.Keskin, L.Karabaş, E.Üstündağ, Z.Boyacı, “Endoskopik Endonazal Dakriosistorinostomi”, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı:275-278, İzmir, Türkiye, 18-22 Eylül 1999. (D5, Türk Otolarengoloji Arşivi, 2000;38(2):80-83 yayınlanmıştır.)

E22. E.Üstündağ, Z.Boyacı, G.Keskin, Ö.Aydın, “Sigara Kullanımında Tat Duyusu Değişiklikleri”, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı:1168-1171, İzmir, Türkiye, 18-22 Eylül 1999. (D6, KBB Klinikleri Dergisi, 2000;2:15-18 yayınlanmıştır.)

E23. Z.Boyacı, Ö.Aydın, E.Üstündağ, G.Keskin, A.Şengör, N.Paksoy, “Boyun Bölgesindeki Mikobakterium Enfeksiyonları”, 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı:1176-1179, İzmir, Türkiye, 18-22 Eylül 1999.

E24. Z.Boyacı, A.Kaur, E.Üstündağ, G.Keskin, Ö.Aydın, A.Oğuz, “Primer Tonsil Tüberkülozu”, 24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı:151-154, Antalya, Türkiye, 23-27 Eylül 1997.

E25. Z.Boyacı, Ö.Koca, H.Özkarakaş, C.Devge, A.Almaç, “Mikst Yerleşimli Nazal Glioma”, 24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı:155-158, Antalya, Türkiye, 23-27 Eylül 1997.

E26. A.Oğuz, G.Keskin, Ö.Aydın, E.Üstündağ, Z.Boyacı, S.Ceylan, “Endoskopik Hipofiz Cerrahisi: Olgu Sunumu”, 24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı:649-652, Antalya, Türkiye, 23-27 Eylül 1997.

E27. E.Üstündağ, Ö.Aydın, Z.Boyacı, G.Keskin, İ.Koçak, A.Kaur, “Wegener Granulomatozis: Burun ve Paranazal Sinüs Bulguları”, 24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Kongre Kitabı:1025-1028, Antalya, Türkiye, 23-27 Eylül 1997. (D7, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 1999;6(1):82-85 yayınlanmıştır.)

F. Konuşmacı ve oturum başkanı olarak katılınan toplantılar

F1. Eğitsel Kurs Adı: Burun tıkanıklığında septoplasti ile nazal valv cerrahisi operasyonlarının zorunlu birlikteliği.  

Konuşmacılar : Prof. Dr. Öncel Koca, Yrd. Doç. Dr. Zerrin Boyacı

 31. Ulusal KBB Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya, Türkiye.

F2. Oturum Adı : Septorinoplasti 

Oturum Başkanları : Bülent Karcı, Halis Ünlü 

Konuşmacı : Zerrin Boyacı

Konu Başlığı : Septorinoplastide Cerrahi Anatomi. 

33. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2011, Antalya, Türkiye.

F3. Toplantı: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanları Derneği Şubat Ayı Toplantısı: Kolestatomlu Kronik Otitis Media, Sanal Otoskopik Değerlendirme

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Toplantı Salonu, 24.02.2011

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X